فضا نگهدارنده ها

About This Project

دندانپزشکی اطفال | فضا نگهدارنده ها

اگر یکی از دندان‌های شیری زودتر از موعد مقرر بیفتد و یا یک دندان به کلی رشد نکند، از یک فضا نگهدارنده برای نگه‌ داشتن جای آن دندان برای دندان اصلی استفاده می‌شود. در صورت حفظ نشدن این فضا ممکن است یکی از دندان‌های مجاور به جای خالی حرکت کرده و از رشد دندان اصلی به کلی جلوگیری کند. همچنین بدون استفاده از فضا نگه‌دارنده، ممکن است دندان‌ها نامرتب شوند که درمان آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. فضا نگهدارنده‌ها از جنس استیل ضدزنگ ساخته شده و شکلی همانند دو حلقه‌ی چسبیده به هم دارند. این نگهدارنده‌ها به‌ طور موقتی در دهان کار گذاشته شده و با رشد دندان و یا شل شدن دندان‌های کناری آن، برداشته می‌شوند.

Category
خدمات دندانپزشکی اطفال
No Comments

Post A Comment

Call Now