Archive

دندانپزشکی اطفال | فضا نگهدارنده ها اگر یکی از دندان‌های شیری زودتر از موعد مقرر بیفتد و یا یک دندان به کلی رشد نکند، از یک فضا نگهدارنده برای نگه‌ داشتن جای آن دندان برای دندان اصلی استفاده می‌شود. در صورت حفظ نشدن این فضا ممکن...

دندانپزشکی اطفال | پالپکتومی Palpectomy پالپکتومی یک روش موثر دندانپزشکی است. به ‎صورت برداشتن کل بافت پالپ از تاج تا ریشه دندان برای درمان عفونت و جلوگیری از نابودی دندان انجام می‌شود. این روش اغلب برای دندان‌های شیری اطفال به‌محض تشخیص التهاب پالپ (پالپیت) صورت می‌گیرد....

دندانپزشکی اطفال | پالپوتومی Palpotomy پالپوتومی به معنی برداشتن پوسیدگی دندان و خارج کردن بافت عصبی آلوده یا مرده ی داخل تاج دندان است.این کار همراه با بی حسی کامل دندان انجام می شود و هیچگونه درد ی را نیاز نیست که تحمل کنید. داخل هر دندان،...

دندانپزشکی اطفال | ترمیم دندان شیری ترمیم دندان‌های شیری روشی است که در آن از بیماری‌های دندان‌های کودکان جلوگیری شده و یا آن‌ها را درمان می‌کنند. در این روش، دندان‌های آسیب‌دیده نیز ترمیم شده و یا جایگزین می‌شوند. روش‌های درمانی زیر در ترمیم دندان های شیری کودکان...

دندانپزشکی اطفال | فلوراید تراپی ژل حاوی فلوراید با غلظت بالا داخل یک قالب مخصوص قرار گرفته و روی دندانها گذاشته می شود . مدت درمان 5 دقیقه برای هر فک می باشد. استفاده از فلوراید از دوران کودکی و مدرسه به ما آموزش داده شده...

Call Now