Archive

خدمات درمانی دندان | جراحی دندان چه زمانی به جراحی دندان احتیاج است؟ در زمینه ی همه چیز درباره جراحی دندان باید بگوییم همان طور که همه ی ما می دانیم، در گذشته معمولا اولین کاری که برای درمان یک دندان پوسیده انجام می دادند، کندن آن...

خدمات درمانی دندان | پروتز دندان پروتز دندان به تعویض دندان یا دندان مصنوعی گفته میشود. در حالت کلی دو نوع پروتز دندان داریم: ثابت و متحرک. همانطور که از نام آن مشخص است، پروتز ثابت دندان را فرد نمیتواند از دهان خود خارج کند ولی...

خدمات درمانی دندان | ترمیم دندان ترمیم دندان یکی از آشنا ترین نوع درمان دندان های پوسیده است که هر فردی در طول زندگی خود با آن برخورد می کند. زمانی که دندان شما پوسیده می شود، دندانپزشرک برای درمان آن بخش های پوسیده و عفونی...

خدمات درمانی دندان | درمان ریشه دندان و یا عصب کشی دندان درمان ریشه دندان که اشتباها عصب کشی دندان هم از آن یاد می شود، عبارت است از خارج کردن ریشه یک دندان، تمیز نمودن و شکل دادن به فضای کانال تراپی (RCT) و در...

Call Now