پالپکتومی

About This Project

دندانپزشکی اطفال | پالپکتومی Palpectomy

پالپکتومی یک روش موثر دندانپزشکی است. به ‎صورت برداشتن کل بافت پالپ از تاج تا ریشه دندان برای درمان عفونت و جلوگیری از نابودی دندان انجام می‌شود. این روش اغلب برای دندان‌های شیری اطفال به‌محض تشخیص التهاب پالپ (پالپیت) صورت می‌گیرد. زیرا عفونت باکتریایی ثانویه در اثر پوسیدگی شدید دندان رخ داده است. معمولا پالپیت با بروز آبسه پری‌ اپیکال خود را نشان می‌دهد.

پالپکتومی برخلاف پالپوتومی، زمانی انجام می‌شود که بافت پالپ به طور غیرقابل برگشت آسیب دیده باشد. یا به دلیل پوسیدگی یا ضربه شدید پالپ دندان دچار نکروز (مرگ بافت) شده باشد. با انجام این روش درمانی موفق، از گسترش عفونت باکتریایی و نکروز به دندان‌های مجاور جلوگیری می‌شود. احتمال از دست دادن دندان آسیب‌دیده نیز خیلی کم می‌شود. معمولا پس از پایان درمان، درد دندان فرد تسکین پیدا می‌کند.

Category
خدمات دندانپزشکی اطفال
No Comments

Post A Comment

Call Now