سفید کردن دندانها به روش بلیچینگ

سفید کردن دندانها به روش بلیچینگ

وقتی که دندانها دارای شکل و عملکرد مناسب بوده ولی دچار تغییر رنگ باشند بلیچینگ درمان انتخابی است.
تغییر رنگ ممکن است ژنتیکی باشد یا به صورت اکتسابی با عاداتی از قبیل استعمال دخانیات و یا به صورت طبیعی در اثر افزایش سن رخ داده باشد.

برخی از بیماران ممکن است دارای یک دندان تیره رنگ به دنبال ضربه و یا درمان اندودنتیک باشند در تمامی این موارد سفید کردن دندانها به روش بلیچینگ درمان انتخابی مناسب و نسبت به سایر روش های سفید کردن از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه تر میباشد.

البته مواردی از تغییر رنگ های خفیف تا شدید در اثر مصرف آنتی بیوتیک تتراسایکلین در زمان شکل گیری دندانها وگاهی در بزرگسالی رخ میدهد که به این درمان مقاوم تر هستند ولی در موارد تغییر رنگ خفیف تا متوسط به کمک درمان بلیچینگ به صورت همزمان در مطب (office bleaching) و در منزل (home bleaching) پاسخ خوبی به این روش میدهند و در موارد تغییر رنگ های شدید خاکستری رنگ نیز از سایر روش های زیبایی میتوان استفاده کرد.
در کل ٩ نفر از هر ١٠ بیمار، نتیجه بلیچینگ موفقی را نشان میدهند و دوام درمان معمولا بین ١ تا ٣ سال متغیر بوده و برخی بیماران هرگز به درمان مجدد و یا touch up نیاز نخواهند داشت.

مکانیسم اثر بلیچینگ

در ابتدا گمان بر این بود تغییر رنگ با برداشت بد رنگی ها از سطح مینا ویا فقط تغییر در خود مینا انجام میشود. اما بعدها مشخص شد که دندان یک غشای نیمه تراوا بوده و مواد مورد استفاده در بلیچینگ طی ٥ تا ١٠ دقیقه به مینا و حتی عاج دندان نفوذ کرده و با تغییر دادن ماهیت شیمیایی مولکول هایی که بد رنگی و تیرگی در دندانها ایجاد کرده اند باعث روشن تر شدن رنگ دندانها میشوند، به همین دلیل است که بلیچینگ نه تنها در برداشت رنگیزه های خارجی بلکه بر تغییر رنگ های داخلی که به عاج باند شده اند نیز موثر است.

لازم به ذکر است درصد مشخصی از بیماران حساسیتی را طی درمان نشان میدهند که تا پایان درمان و حداکثر تا ٢٤ ساعت متوقف خواهد شد.

No Comments

Post A Comment

Call Now